• © Foto's: Sweco | Het gebouw van Sweco Noorwegen in Oslo was twee maanden de tijdelijke werkplek van Bassim El Jazouli en Sebastien Horvath.
  • Het gebouw van Sweco Noorwegen in Oslo was twee maanden de tijdelijke werkplek van Bassim El Jazouli en Sebastien Horvath.
  • Bassim El Jazouli (l.) en Sebastien Horvath bij hun vertrek op Zaventem.

“Landen als Zweden, Finland en Noorwegen, waar bouwen met hout vanwege de beschikbare houtbronnen van oudsher gemeengoed is, beschikken over meer kennis rond houtbouw dan wij hier in België”, begint Bassim El Jazouli te vertellen. “Het is eigenlijk niet meer dan logisch dat we die expertise naar hier willen halen. Het is ons doel de activiteiten van Sweco Belgium tegen 2030 klimaatneutraal te maken, tien jaar vroeger dan de deadline waarop de volledige Sweco Group klimaatneutraal wil zijn, en daar kan ontwerpen in hout fundamenteel aan bijdragen – naast slim ontwerpen zodat we minder beton nodig hebben en gebruikmaken van beton op basis van cement met een lage koolstofuitstoot en van gerecycleerd staal. Daarom dat we onze kennis rond houtbouw verder wilden ontwikkelen. Opdrachtgevers en architecten uit onze contreien tonen ook een steeds grotere interesse in houtbouw.”

Praktische voorbeelden

“Met enkele toekomstige Belgische houtbouwprojecten onder de arm trokken collega Sebastien Horvath en ikzelf naar Sweco Norway, waar we twee maanden meeliepen met een team gespecialiseerd in allerlei verschillende houtbouwmethodes. We stelden regelmatig heel concrete vragen aan onze Noorse collega’s over onze houtprojecten, waarop zij die beantwoordden met praktische voorbeelden uit hun eigen projecten. Zo'n kennisuitwisseling was voor Sweco Belgium een primeur.”

Nood aan duidelijkere regelgeving

Bassim El Jazouli schetst enkele zaken die hij zijn en collega terug meenamen naar ons land. “Hoe je alle disciplines die bij een bouwproject komen kijken, zoals akoestiek, brandveiligheid en de technieken, precies integreert in een houtbouwproject, bijvoorbeeld. Je mag echt niet onderschatten hoe ontwerpen in hout op dat vlak verschilt van ontwerpen in staal of beton. Daarnaast viel het ons ook op dat de regelgeving rond houtbouw in Noorwegen veel beter ontwikkeld is. Het wettelijke kader maakt het er veel gemakkelijker om hout in ontwerpen te integreren. Dat is natuurlijk ook logisch in een land met een rijke geschiedenis in houtbouw. In België is de regelgeving rond houtbouw echt nog te strikt. Daar zijn nog grote stappen in te nemen.”

De kennisuitwisseling had intussen al bescheiden invloed op de projecten van Sweco Belgium. “Zo zijn er enkele lopende projecten waarin we besloten hebben toch niét te werken met hout – want ons bezoek aan de Noorse collega’s heeft ons ook doen begrijpen wanneer houtbouw niét de aangewezen bouwmethode is. Omgekeerd zijn we voor enkele projecten die initieel niet in hout waren bedacht aan het bekijken of we ze kostenefficiënt toch in hout zouden kunnen uitvoeren.”

“Klanten voortaan beter adviseren”

Voorlopig staan er geen nieuwe bezoeken aan Sweco Norway op het programma. “Het gaat dan ook niet om kwantiteit, maar om kwaliteit”, stelt Bassim El Jazouli. “De kennisuitwisseling met onze collega’s was heel intensief en verliep heel efficiënt. Nogmaals, het gaat over kwaliteit en niet om kwantiteit. We hebben heel concrete nieuwe inzichten gekregen en daar gaan we nu mee aan de slag. We hebben echt het gevoel dat we onze klanten voortaan veel beter kunnen adviseren over houtbouw en zullen die duurzame manier van bouwen vanaf nu ook zo veel als mogelijk promoten in onze projecten. Uiteraard blijven we nieuwe ontwikkelingen op het vlak van houtbouw wel op de voet volgen. En onze Noorse collega’s blijven natuurlijk beschikbaar voor advies!”, besluit hij.